PAR VALUABLE WORK

VW4.png

Valuable Work veic organizācijas kultūras un darbinieku iesaistīšanās pētījumus un konsultācijas.

Misija:

Caur zinātnisku pieeju Valuable Work sniedz organizācijām iespēju darīt vērtīgu darbu, izmantojot pierādījumos balstītu cilvēku vadīšanu.

/ˈvaljʊb(ə)l/

īpašības vārds

- vērtīgs

- derīgs

- dārgs

Artūrs Barbars dr. sc. administr.

Valuable Work ir veidots, balstoties manās interesēs par organizācijām, to vērtībām un cilvēkiem tajās, kā arī tajā, kā organizācijas veicina savu darbinieku labklājību, tādējādi ļaujot tiem ieguldīt labāko no sevis organizācijas mērķu sasniegšanā.

arturs@valuable.work

+371 2 635 65 72

 
 

KONSULTĀCIJAS

VW4.png
ORGANIZĀCIJAS KULTŪRA
Valuable Work palīdz organizācijām:
1. 
2. 

diagnosticēt, kāda ir kultūras ietekme uz organizāciju tās esošajā situācijā un vai šajā jomā ir nepieciešamas kādas pārmaiņas;

3.

veikt regulārus vai vienreizējus kultūras pētījumus, lai noteiktu, kā tā veicina vai kavē organizācijas mērķu sasniegšanu.

novērtēt kultūras gatavību organizatoriskām vai stratēģiskām pārmaiņām, ar kurām uzņēmums vai komanda gatavojas saskarties

IESAISTĪŠANĀS
Valuable Work:
1. 

novērtē organizācijas darbinieku iesaistīšanās līmeni;

2. 

nosaka būtiskākos faktorus, kas ietekmē organizācijas darbinieku iesaistīšanos;

3. 

izstrādā pētījumā balstītus ieteikumus iesaistīšanās līmeņa uzlabošanai organizācijā.

​PĒTĪJUMA NORISE
Priekšdarbi

Projekta sākumposmā tiek noteiktas pētījuma robežas un mērķi. Atbilstoši mērķiem, tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas pētījuma anketās (piemēram, ieviestas papildus kultūras dimensijas organizācijas kultūras anketā).

Aptauja

Pētījuma dati tiek apkopoti, izmantojot aptaujas anketu. Respondenti aizpilda anketas internetā, sev izdevīgā laikā un apstākļos. Iegūtie dati vēlāk tiek analizēti, izmantojot statistikas aprēķinus. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiek apkopoti secinājumi un formulēti ieteikumi. 

Rezultāti

Pētījuma rezultāti tiek apkopoti atskaitē, kā arī prezentēti klātienē.

 

PIERĀDĪJUMOS BALSTĪTA VADĪŠANA

VW4.png
Pierādījumos balstīta pieeja

Pierādījumos balstīta vadīšana nozīmē lēmumus un praksi, kas balstīti faktos, nevis vispārīgā labajā praksē vai citu organizāciju veiksmes stāstos. Augstvērtīgu pierādījumu pamatā ir dati, kas iegūti un analizēti pētījumu ietvaros.

Analizējot kultūru un iesaistīšanos klientu organizācijās, Valuable Work izmanto instrumentus, kas ir balstīti zinātnisko pētījumu rezultātos, taču vienlaicīgi ir arī pielāgojami katra klienta un projekta vajadzībām.

Valuabe Work sagatavotie ieteikumi ir balstīti konkrētā projekta pētījuma ietvaros iegūtajos datos, kā arī citu zinātnisko pētījumu rezultātos.

 

SAZIŅA

VW4.png

Gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi vai ierosinājumi saistībā ar konsultāciju pakalpojumiem vai zinātniskajiem pētījumiem, lūdzu, sazinieties ar Valuable Work, izmantojot zemāk redzamo formu.

Jūs varat sasniegt Valuable Work arī izmantojot e-pastu vai tālruni:

+371 2 635 65 72