OM VALUABLE WORK

VW4.png

Valuable Work är ett konsultföretag som arbetar med undersökningar inom organisationskultur och arbetsengagemang.

Uppdrag:

Genom ett vetenskapligt tillvägagångssätt skapar Valuable Work möjligheter för organisationer att göra ett meningsfullt arbete genom vetenskapligt beprövad personalledning.

/ˈvaljʊb(ə)l/

adjektiv

- värdefull

- dyrbar

Artūrs Barbars dr. sc. administr.

Mitt namn är Arturs Barbars och jag är grundare av Valuable Work. Min drivkraft att se organisationer främja eget välbefinnande och möjliggöra sina anställda att bidra till att nå organisationens mål.

arturs@valuable.work

+371 2 635 65 72

 
 

KONSULTVERKSAMHET

VW4.png
ORGANISATIONSKULTUR
Valuable Work hjälper din organisation med att:
1. 
2. 

analysera hur organisationens kultur bidrar till den nuvarande situationen och vilka justeringar som är nödvändiga;

3.

regelbundna eller enstaka organisatoriska kulturgranskningar och analyser av hur kulturen främjar eller hindrar organisationens möjlighet att nå sina mål;

utvärdera organisationens kulturella känslighet eller att strategiskt ändra organisationen i dess önskvärda riktning;

PERSONALENGAGEMANG
Valuable Work hjälper din organisation med att:
1. 

mäta din personals engagemang;

2. 

avgöra de viktigaste faktorerna för engagemang inom din organisation;

3. 

utveckla förslag för att öka engagemanget inom din organisation.

PROCESSEN
Förberedelser

I den förberedande projektfasen definieras omfattning, syfte och mål med undersökningen. Undersökningens utformning justeras utifrån målen organisationen önskar att uppnå.

Data

Undersökningsdata samlas in genom en enkät. Enkäten fylls i av personalen på en hemsida och går att genomföra så länge dina anställda har tillgång till en internetuppkoppling. Efteråt analyseras informationen med hjälp av statistiska beräkningar. Baserat på resultatet utformas en slutsats och förslag till hur din organisation kan förbättras.

Presentation

Studiens resultat sammanfattas i en rapport och presenteras i samband med ett möte.

 

EVIDENSBASERAT LEDARSKAP

VW4.png
Evidensbaserat tillvägagångssätt

Evidensbaserat ledarskap hänvisar till beslut och praxis baserade på fakta, snarare än framgångsberättelser eller ledarskapsmodeller från andra organisationer. Högkvalitativa belägg stöds av data insamlat och analyserat som en del av en vetenskaplig undersökning.

Valuable Workhjälper organisationer att analysera sin specifikasituation gällande organisatorisk kultur och personalengagemang. Instrument som används av Valuable Work  har utvecklats utifrån vetenskaplig forskning och kan enkelt anpassas för att matcha behoven för varje specifikt projekt.Baserat på resultaten kommer Valuable Work att utveckla förbättringsförslag till din organisation.

 

KONTAKTA OSS

VW4.png

Om ni har några frågor om konsultation eller vetenskapliga studier, var vänlig kontakta Valuable Work med hjälp av nedslående formulär

Ni kan också nå Valuable Work genom email eller telefon:

+371 2 635 65 72